Odkazy

Různé odkazy na zajímavé cizí projekty

.. raw::

<!--

## Jak dělat linky (TEST)

[![lisp komputer](/images/odkazy/lispbadgehand.jpg)](http://www.technoblogy.com/show?2AEE){target="_blank"}

MD style:

* [rblog](link://tag/random_blog)
* [2019-01-27-blog](link://slug/2019-01-27-blog)
* [link://slug/index]()
* [link://slug/odkazy]()

RST style:

* `rblog <link://tag/random_blog>`__
* `2019-01-27-blog <link://slug/2019-01-27-blog>`__
* `<link://slug/index>`__
* `<link://slug/odkazy>`__ 
-->